Amerikaanse vrouwen zijn masculiner  dan Nederlandse mannen

Als u een training uitrolt wilt u wel resultaten zien. Hoe stevig is uw performance management? Is er een uitdagende omgeving waarin iedereen jaar op jaar beter wordt? Weet iedereen welke onderdelen zij of hij kan excelleren? In samenspel met het management kunnen onze trainingsresultaten exceptioneel krachtig zijn. Toegespitst voor maximaal effect op kennis, kunde, gedrag en betrokkenheid.

Video presentatie training:

1. Verwachtingsmanagement

Omgaan met conflicten is de potentiële energie van latente conflicten ten goede gebruiken. Sluimerende conflicten kosten geld. Het zijn verborgen risico's. Het betreft vaak een mismatch in verwachtingen. Is het mogelijk de energie van de 'project saboteur' om te buigen naar een bruikbare bijdrage. Kun je een mismatch momentum geven die bijdraagt aan de beste oplossing? Verwachtingsmanagement is de kans om aan te sturen op top-prestaties.

2. Contractmanagement/Regisseren

Managen van uitbesteed werk is een vak. Scherpe en slimme regie op contracten waarborgt de kwaliteit en de relatie. Ook bij contractmanagement zijn de doelstellingen leidend. Een door ons ontwikkelt model. OCAM, operationeel contract management is meetbaar goed. Heldere doelen maakt het sturen op resultaat overzichtelijk. Hoe garandeert uw leverancier de kwaliteit, op welke manier is het geborgd, wat toont ze aan?

3. Klanten-contactdagen

Kunt u met uw klanten-contactdagen waarde creëren voor uw klanten? Een high-end klanten-contactdag is een dag waarop u wilt leren van uw klanten. U wilt, echter, ook dat uw klanten leren van elkaar. Dit is het moment voor uw cross-selling.

De verfijnde klantbeleving in onze open klanten-contactdagen is een geavanceerde marketing en sales aanpak. Deze leidt tot een verdieping van de wederzijdse relaties en wederzijds verbeterde profitability.

Van der Leest Consultants

Workshops en sessies

 • Verwachtnigsmanagement
 • Verkoop training
 • Wat is onze cultuur
 • Jaarplan evalueren
 • Teambuilding sessie vol weekend actie
 • Communicatie en conflict vaardigheden.
 • Conflicten: vermijdend gedrag of uitdagen.
 • Evaluatie van projecten.
 • Planning en balanced scorecard.
 • Resultaat gestuurd werken.
 • Analyseren van leveranciers en kwaliteit.
 • Analyseren van contracten en doelen.
 • Analyseren van klanten en hun vraag.

Het rendement van training en opleidingen:

We nemen het ROI-element graag mee in onze trainingsaanpak. ROI van training needs assessment tot trainingsprogramma's. In-house training wordt als maatwerk geleverd op basis van een objectieve behoeften analyse. De aanpak:

 

 • Doelgericht en functioneel
 • Aansluitend op de strategie
 • Anticiperend: verbreden - laterale creativiteit
 • Direct toepasbaar, motiverend; voorbij de implementatie dip
 • Gesteund en begrepen door het management en de omgeving
 • Direct toepassen en oefenen


De positieve effecten van trainingen en workshops wordt mede beinvloed door de ondersteuning van het management. Alleen als iedereen een gemeenschappelijke taal spreekt en de gewenste uitkomst begrijpt kan het geleerde met succes worden toegepast.

Het opleidingsplan volgt de strategische doelen van de onderneming. Daarmee is het opleidingsplan een onderdeel van de Balanced Score Card. De afspraken in de jaarplannen en de opleidingsbehoefte zijn op elkaar afgestemd. In praktische zin ondersteunen wij het samenstellen van een opleidingsplan en het doorvoeren daarvan in de hele organisatie. Daarvoor kijken we samen met de afdelingshoofden en de HR afdeling naar o.a. de volgende elementen:

 

 • Cultuur profiel van de organisatie
 • Gewenste verbeteringen
 • Strategische veranderingen
 • Resultaten van de organisatie
 • Evaluatie van de effectiviteit
 • Verschuivingen in de rollen
 • Persoonlijke/team profielen

 

We streven naar 'efficacy': ontwikkel dat waarin je als organisatie, team of individu goed bent. We hebben een open benadering, en begrijpen dat ook dagelijkse klussen gedaan moeten worden. 'Efficacy' kan ook met die mensen die zich-zelf willen blijven.

Authentiek is vooral waardevol bij meer van datgene wat je in jezelf waardeert, datgene waarin je goed bent. Dus het authentiek zijn op je sterkste momenten. Want, waarom zou je je authenticiteit van je zwakste momenten willen laten schitteren?

Training