Doen we wel de juiste dingen in ons leven?  Of ...kan en moet het ook anders...

Waarde van het auditten

1 maart 2011 - Henk van der Leest

U wilt projectmatig werken of werken volgens een systeem, dan moet u laten zien dat u zelf hiermee ook serieus bent. U wilt een consistente, reproduceerbare en verifieerbare aanpak, "lean" en betrouwbaar? Hoe krijgt u dat nu tussen de oren van uw medewerkers? Door te auditten kunt u laten zien dat u eraan hecht dat iedereen de gewenste werkwijze toepast. Een goede audit zal bijdragen aan borging en verbeteringen. Adviezen voor het auditten:

Lees verder »

Projectmatig werken: Vakgroep activiteiten

16 februari 2011 - Henk van der Leest

Een groep senior vakspecialisten, managers uit gemeentes, vervoersbedrijf en waterschappen wisselt ongeveer 3 keer per jaar ervaringen uit over het toepassen van projectmatig werken. De groep weet dat met goed projectmatig werken de stuurbaarheid van de projecten verbetert en daarmee de resultaten; kosten, tijd risico’s en inspanning worden beheersbaarder.

De ervaringen van de deelnemers lopen uiteen, maar zijn ook meteen wederzijds herkenbaar, ieder heeft voor bepaalde problemen een eigen oplossing gevonden of manier om ermee om te gaan. Ambitie en samenwerken staat voorop. Je merkt aan de deelnemers dat de lat hoog ligt. Er is een aantal zaken dat de ervaringen kenmerkt, de volgende opmerkingen kwamen gisteren (15-2-2011) los:

Lees verder »

Veranderende wereld

16 januari 2011 - Henk van der Leest

Als de buitenwereld verandert, is het onvermijdelijk dat we ook binnen de bakens moeten verzetten, organisaties passen zich aan, de rollen verschuiven en de taakstelling verandert. Kostenbesparing en marktontwikkelingen hebben ertoe geleid dat er nieuwe vaardigheden nodig zijn in de organisaties. Om hieraan een bijdrage te kunnen leveren hebben we drie uiterst waardevolle en unieke trainingen in ons programma van 2011 opgenomen. Dit programma richt zich op ‘lean’ en efficiënt werken, praktisch en resultaatgericht. Er zijn drie gebieden waaraan we aandacht besteden:

Lees verder »

« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | »