Doen we wel de juiste dingen in ons leven?  Of ...kan en moet het ook anders...

Richting is essentieel als resultaten gewenst zijn

19 juni 2011 - Henk van der Leest

Een kort fragment uit de Monthy Python satire op de Olympische spelen voor mensen zonder richtingsgevoel (klik voor video) illustreert beter dan woorden het belang van richting. Overeenstemming in richting komt niet vanzelf. Je moet er hard voor werken en steeds opnieuw bewust aandacht aan besteden. Een dienende manager weet waar en wanneer extra sturing en waar en wanneer extra ruimte nodig is. Hardlopen, als in de clip, kunnen we allemaal. Maar waarheen? Op de Afrikaanse steppe, neemt debuffel besluiten door te consulteren. Er is veel kennis in organisaties, die moet je gebruiken. Dat is deel van je gidsende rol als leider. Zonder goede richting komt niemand tot succes. Als we het “situational leadership” even los laten en een generaliseerde positie innemen, dan zie ik steeds drie zaken terugkomen die het richting bepalen ondermijnen:

Lees verder »

Rationeel Management, beslissen en communiceren 1

22 april 2011 - Henk van der Leest

Blogje 6,7,8,9,10/10 Factoren, Prioriteiten, Goed genoeg, Betrokken zijn, Consequenties. Dan nu de 5 resterende vragen van de 10 beslissingsvragen die je als manager moet stellen. Ieder project mag toch wel vooraf op de inhoud bekeken worden, zonder dat dit bedreigend is of als risicomijdend wordt gezien. Je maakt een keuze hoeveel risico je acceptabel vindt en of het opweegt tegen wat het oplevert. Goede nadenken en grip krijgen op:

Lees verder »

Rationeel Management, beslissen en communiceren 2

21 april 2011 - Henk van der Leest

Blogje 2,3,4,5/10 Risico, Twijfel, Bron, Gevolgen. Management Uitdagingen zijn er genoeg.

Meer met minder! Beter samenwerken! Inspraak en participatie, maar nu echt! Het nieuwe werken of sturen op resultaten! Contractmanagement en beheer van onderhoud! Klant contact en accountmanagement. Projectmatig werken en verwachtingsmanagement! Al deze ontwikkelingen in een projectvorm gieten en … Wat te doen? Hoe tuigen we het project op?

Dan zijn er altijd weer 10 beslissingsvragen die je als manager moet stellen voor je eraan begint. Ieder project mag toch wel vooraf op de inhoud bekeken worden, zonder dat dit bedreigend is of als risico mijdend wordt gezien. Je maakt een keuze hoeveel risico je acceptabel vindt en of het opweegt tegen wat het oplevert. Goede nadenken en grip krijgen op:

Lees verder »

« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | »