Doen we wel de juiste dingen in ons leven?  Of ...kan en moet het ook anders...

Scherp houden die zaag, ook in 2012

30 januari 2012 - Henk van der Leest

Als de buitenwereld verandert, is het onvermijdelijk dat we ook intern de bakens moeten verzetten, organisaties passen zich aan, de rollen verschuiven en de taakstelling verandert. Kostenbesparing en marktontwikkelingen hebben ertoe geleid dat er nieuwe vaardigheden nodig zijn in de organisaties. Om hieraan een bijdrage te kunnen leveren hebben we drie uiterst waardevolle en unieke trainingen in ons programma van 2012 opgenomen. Er zijn drie gebieden waaraan we aandacht besteden:

Lees verder »

Participatie en borging, een 'teaser'!

7 oktober 2011 - Henk van der Leest

Compassie, Saamhorig, Succesvol, Groeien en Leiderschap

Het gedrag van een manager vraag om de leiderschapskwaliteiten van een generaal. Helder en ethisch sterk gefundeerd, vooral in deze tijd waarin het lijkt alsof mening makkelijk boven feit verheven kan worden. Mening lijkt heilig, en toch… Laten we eens kijken: Sun Tsu en Sun Pin beschrijven in “de kunst van oorlog voeren“ (The art of war) onder andere de eisen die aan een generaal worden gesteld. Er is namelijk een analogie tussen de wijsheden die zijn vastgelegd in de periode van de “warring states” 403 – 221 B.C. en de rol van de manager. Sun Tsu heeft gezegd: elke generaal kent deze vijf bepalende factoren: (let op, kennen hier is ook beheersen)

Lees verder »

Organisatie verbeteren: Cultuur-Proces-Gedrag

8 september 2011 - Henk van der Leest

Organisatieverandering is een voortdurend proces. De schoksgewijze veranderingen van reorganiseren en herstructureren zijn misschien achterhaald of beter gezegd niet altijd succesvol gebleken, en werkten vaak te vaak vertragend. Er moet sprake zijn van continue ontwikkeling, of je wilt of niet. Niet zelden kom ik in organisaties, die zware reorganisaties hebben doorstaan, twee typische situaties tegen.

A) Men is moe van veranderen en aanpassen, ontmoedigd en voelt zich miskend. Een onbedoelde saboterende houding staan nieuwe verbeteringen in de weg.

B) Jobdescriptions en veel papieren beschrijvingen zijn aangepast en gedaan, via de ondernemingsraad etc, grote beslissingen maar: Albert werkt nog steeds net als als vroeger, zijn titel is beleidsadviseur, maar zijn handelen is steeds uitvoerend. (dus ontbreekt de beleidsadviseur) Dat is het werk dat hij kan overzien, en waar hij zich veilig voelt. Idem bijvoorbeeld bij contractbeheerders of opzichters… Dus, de FUBE verandert maar de uitvoering niet.

Lees verder »

« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | »