Doen we wel de juiste dingen in ons leven?  Of ...kan en moet het ook anders...

Emoties en Conflicten

8 maart 2012 - Henk van der Leest

Martha Nussbaum doet in haar boek ‘opleving van het denken’ een pleidooi voor de waardigheid en morele kracht van emoties. Emoties zijn bepalend voor wat doen. Ik kijk even naar Ben Tiggelaar die zegt dat 95% van ons handelen onbewust is, en slechts 5% bewust. Die 95% zal neem ik aan sterke sturing ondervinden van impulsen en reacties op de omgeving. Dit zal getraind en ongetraind gedrag zijn, maar ook sterk onderbuikgevoel gedreven zijn. Het is het gedrag van de manager dat stuurt, oplost en die steeds actief in zijn omgeving aan het werk is. Vanuit zijn positie gezien de goede dingen doet. Echter, waarom moeten we dan voornamelijk achteraf draagvlak creëren en duwen met oplossingen, waarom projectsaboteurs en waarom weerstand?

Als ik Nussbaum’s analyse interpreteer dan zie ik emotie als object gericht, er is altijd iets waarop het gericht is, een persoon een ding, een onderwerp. Met dat object hebben we een lastige verhouding, onze waarden worden in de relatie onder spanning gezet. Externe invloeden waarover we geen macht hebben duwen tegen onze persoonlijke overtuigingen. Emoties nemen toe we voelen ons ongemakkelijk (zacht uitgedrukt) en het wordt lastig rationele argumenten te vinden om de nieuwe situatie te aanvaarden.

Lees verder »

Scherp houden die zaag, ook in 2012

30 januari 2012 - Henk van der Leest

Als de buitenwereld verandert, is het onvermijdelijk dat we ook intern de bakens moeten verzetten, organisaties passen zich aan, de rollen verschuiven en de taakstelling verandert. Kostenbesparing en marktontwikkelingen hebben ertoe geleid dat er nieuwe vaardigheden nodig zijn in de organisaties. Om hieraan een bijdrage te kunnen leveren hebben we drie uiterst waardevolle en unieke trainingen in ons programma van 2012 opgenomen. Er zijn drie gebieden waaraan we aandacht besteden:

Lees verder »

Participatie en borging, een 'teaser'!

7 oktober 2011 - Henk van der Leest

Compassie, Saamhorig, Succesvol, Groeien en Leiderschap

Het gedrag van een manager vraag om de leiderschapskwaliteiten van een generaal. Helder en ethisch sterk gefundeerd, vooral in deze tijd waarin het lijkt alsof mening makkelijk boven feit verheven kan worden. Mening lijkt heilig, en toch… Laten we eens kijken: Sun Tsu en Sun Pin beschrijven in “de kunst van oorlog voeren“ (The art of war) onder andere de eisen die aan een generaal worden gesteld. Er is namelijk een analogie tussen de wijsheden die zijn vastgelegd in de periode van de “warring states” 403 – 221 B.C. en de rol van de manager. Sun Tsu heeft gezegd: elke generaal kent deze vijf bepalende factoren: (let op, kennen hier is ook beheersen)

Lees verder »

« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | »