Micro management is zoo irritant!  Invloed, Mensenkennis en Vakkennis Balanceren.

Van Der Leest Consult: Techniek, management, resultaten

Organisaties, teams of individuen sterker maken... dat is ons werk. Daar ligt onze kracht. U wilt op een soepele manier resultaten boeken als organisatie. Wij ondersteunen u daarbij. Helpen teams en individuen om robuuste resultaten te realiseren. Verbinden, plannen en uitrollen.

U onderneemt en wij ondersteunen: Soms treden we daarbij op de voorgrond als tijdelijk leidinggevende. Soms spelen we een rol op de achtergrond als aanjager door te trainen, sparren of te coachen. We bieden nieuwe inzichten, we dragen bij met kennis en ervaring. Praktisch en direct toepasbaar: Waar techniek, mens, en organisatie samenkomen zijn wij een waardevolle partner.

Van der Leest Consultants | Interim Management

INTERIM

VanderLeestConsult – meer dan 10 jaar ervaring in Interim Management.


Interim Management kunt u tijdelijk inzetten om uw organisatie blijvend beter te laten functioneren.

Lees verder »

Van der Leest Consultants | Interim Management

COACHING

Coaching is talenten ontwikkelen en eigen kwaliteiten herkennen.


Coachen helpt u om uw grenzen te verleggen en uw invloed te vergroten. Ervaar het effect en proef het succes.

Lees verder »

Van der Leest Consultants | Interim Management

TRAINING

Actuele training voor Ondernemers, Managers en ZZPers vind u hier.

• Verwachtingsmanagement
• Contractmanagement
• Klantcontactdagen
​
Lees verder »

De ontwikkelingen in de maatschappij volgen elkaar steeds sneller op. De wereld om ons heen veranderd voortdurend. Dat vraagt veel van organisaties en medewerkers. Steeds opnieuw veranderen, verbeteren en inspelen op nieuwe situaties. In de praktijk blijkt dat moeilijker dan vaak wordt gedacht.

U kent het wel: planning, werkafspraken, samenwerken en vertrouwen komen soms ongewild onder spanning te staan. Projecten lopen anders dan verwacht en de risico's nemen toe. De wederzijdse verwachtingen matchen niet. U komt daar uit waar u niet heen wilde. Dat kan anders, met onze ondersteuning:

Planning en coördinatie: bewaking van de status en de voortgang op productie, projecten, organisatie-verbetering of regie-contracten.
Verbinden en betrekken: participatie daadwerkelijk realiseren, door samen de verantwoordelijkheid te dragen voor de dilemma's, planning en oplossingen.
Organiseren en managen: maak duidelijk wat de doelen zijn en zorg voor een omgeving waar iedereen bijdraagt aan succes.

Projecten of onderhoudscontracten: een strategisch en tactisch pragmatische aanpak, waarbij meebewegen en inspelen op ontwik-kelingen centraal staat. Risico, kwaliteit en kosten beheersen.
Samenwerking: afspraak is afspraak. Het gaat er om de krachten van het individu en het team optimaal te bundelen. Dat leidt niet alleen tot betere resultaten, maar ook tot meer plezier in het werk.

Management ondersteuning: mobiliseert de potentie, geeft mensen energie, monitort de vooruitgang, en daagt uit.

​Wij bieden u de praktische versterking om de productiviteit en capaciteit van uw organisatie te verbeteren. U bent verzekerd van een toegewijde en effectieve ondersteuning. Met onze vakkennis en ervaring kunnen we ook voor u van betekenis zijn.