What does it take  to make it work?

STRATEGISCH TACTISCH OPERATIONEEL: ÉÉNHEID EN FOCUS

Wij bieden management oplossingen voor bedrijven en publieke instellingen die behoefte hebben aan tijdelijke versterking. Bijvoorbeeld om verbetering van de resultaten, kostenbesparing of risicobeheersing te realiseren. Of om effectiever samen te werken. Dat doen we voor directie en operationeel management. Wij zorgen voor een positieve impuls. Verstaan de kunst om visie en missie te vertalen in praktische stappen en acties die leiden tot gewenste resultaten. We zorgen voor 'ownership' en een proactieve dynamiek in de organisatie. En we verbinden zodanig dat de volle potentie van het talent vrijkomt. Organiseren en resultaten opleveren, dat is onze specialiteit.

Van der Leest Consultants

INTERIM MANAGEMENT

  • Tijdelijke ondersteuning: verbeteren van de bedrijfs-voering, de beheersbaarheid, de resultaten. Sturen op risicobeheersing zónder in te leveren op flexibiliteit en planmatigheid.
  • Verandering borgen: deelnemers en 'stakeholders' betrekken en gezamenlijk verbeteringen vormgeven. Met succes doorleven en doorvoeren. Realisatie vanuit een hoge participatie graad.
  • Kwartiermaker: doelgericht met 'stakeholders' organiseren, de nieuwe aanpak en organisatie formuleren en vormen. NGO's, facilitaire diensten, productie of beleids/ingenieursbureaus.
  • Organiseren: planmatig werken, risico's beheersen, doelgericht samenwerken en resultaten boeken. Verantwoorden en actueel inzichtelijk houden van kosten, resultaten, inspanning en risico's.
  • Coördineren: communicatie versterken zodat het samenspel van inspanningen en verwachtingen harmonieus samenvallen.
  • Matrix organisaties: werken aan projecten met steeds wisselende tijdelijke partners wordt de normale situatie. Wat is dan nog intern? Het nieuwe werken wordt het nieuwe samenwerken.

Onze wereld is constant in transitie. Een vitale organisatie speelt daarop in door mee te bewegen. Blijft zich ontwikkelen binnen de eigen visie. Niet met horten een stoten maar als één geheel. Sturen op resultaat is daarom een cruciaal strategisch/tactisch spel van verbinden en uitdagen.

Wij maken in verbetertrajecten de voortgang actueel zichtbaar. Zodat bijsturen en professionalisering eenvoudiger wordt. De brede ervaring met organisatieontwikkeling en verandermanagement hebben we vertaald in praktische instrumenten. Zodat u precies kunt zien hoe ver uw organisatie is!

We faciliteren bijvoorbeeld graag het gezamenlijk ontwikkelen van jaarplannen. Zo maken wij samen met uw 'stakeholders' de analyse en vertalen die naar acties in alle afdelingen van uw organisatie. Deze unieke aanpak vergroot de interne kennis en verbindt vanaf de meet. Het is veel effectiever om een dilemma te delen en mensen daarbij te betrekken, dan een oplossing op te leggen. De gedachte is dat we talent uitdagen met ruimte voor autonomie. Zo creëren we draagvlak vanaf de start.

Leiderschap is dienend. " Een goede leider brengt anderen tot succes!" Maar heeft ook visie en discipline. Een geslaagde interventie leidt tot een sterkere organisatie met medewerkers die slagvaardiger en pro-actiever zijn. De oplossingen moeten reproduceerbaar zijn. Na onze ondersteuning kan men, met meer succes dan voorheen, zelfstandig tot nieuwe oplossingen komen.​

Bij Interim Management van Van der Leest Consult draait het om duurzaamheid.

Interim management is voor ons altijd bedoeld als een tijdelijke inzet waar de organisatie blijvend beter van wordt. Duurzaamheid in de bedrijfsvoering en in de omgang met talent, daar draait het om. We zijn opgenomen in het Interim Management Register als gecertificeerd Interim Manager RQIM ISO/IEC dat om de twee jaar wordt geaudit. Binnen onze branche betekent dit dat we ons werk goed doen. Voor u is het een garantie voor kwaliteit.

De essentie is werken met mensen. Organisatie-inrichting, contractmanagement en assetmanagement zijn gebieden waarop wij de expertise bieden. Hier geldt dat een gestructureerde aanpak en scherpe analyse al snel tot voordelen leidt. Het belangrijkste is dat onze aanpak en analyse ook na ons vertrek reproduceerbaar is voor uw medewerkers.


Grip op de cultuur: ​Je moet zijn, wie je wilt worden.
‘Ownership’ en borging: Betrokkenheid is verlangen.
Meten van de voortgang: Monitoren waar je gaat, dashboard.
Leiderschap: Voorbeeldrol, kredietwaardig, moed, strickt, royaal.
Authentiek: Oprecht zijn en waarachtig.
Verbonden: Saamhorig, wederkerigheid.
Competent : Respect voor vakmanschap.

Veranderen: In de zin van verbeteren, constant bewegen.

Aanjagen: Positief uitdagen, oog voor resultaat.

 

Float like a butterfly, sting like a bee. Muhammed Ali