What does it take  to make it work?

STRATEGISCH TACTISCH OPERATIONEEL: EENHEID EN FOCUS

Wat is de vraag: verbetering van de resultaten, kostenbesparing of risicobeheersing. Denk daarbij aan doorvoeren KPI, Accountability, Technische optimalisatie. Hou het eenvodig als bedrijf/organisatie management hulp, tijdelijke versterking. Korter of langer, maar nooit langer dan nodig en nuttig is.

 

Iedere situatie, ieder dilemma heeft zijn eigen oplossing nodig. Soms moet er even stevig opgetreden en opgeschud de organisatie cultuur, de onderliggende overtuigingen te doorbreken. Dat kan niet iedereen, hierin ook moeten strategische keuzes worden gemaakt. 

Ervaring met bedrijfsvoering en organisatie in het sociaal financiele domein, scheepsbouw en civiele werken, inspecties en bio-gas installaties, nationale contract onderhandelingen en trainingen, ... een veelheid aan creative oplossingen staan tot uw dienst. 

Van der Leest Consultants

INTERIM MANAGEMENT

  • Tijdelijke ondersteuning: verbeteren van de bedrijfs-voering, de beheersbaarheid, de resultaten. Sturen op risicobeheersing zonder in te leveren op flexibiliteit en planmatigheid. Kan ook zijn aanjagen motiveren.
  • Verandering borgen: Rock the Boat! Deelnemers en 'stakeholders' betrekken en gezamenlijk verbeteringen vormgeven. Met succes doorleven en doorvoeren. Realisatie vanuit een hoge participatie graad.
  • Kwartiermaker: doelgericht met 'stakeholders' organiseren, de nieuwe aanpak en organisatie formuleren en vormen. NGO's, facilitaire diensten, productie of beleids/ingenieursbureaus.
  • Organiseren: planmatig werken, risico's beheersen, doelgericht samenwerken en resultaten boeken. Verantwoorden en actueel inzichtelijk houden van kosten, resultaten, inspanning en risico's.
  • Coördineren: communicatie versterken zodat het samenspel van inspanningen en verwachtingen harmonieus samenvallen.
  • Matrix organisaties: werken aan projecten met steeds wisselende tijdelijke partners wordt de normale situatie. Wat is dan nog intern? Het nieuwe werken wordt het nieuwe samenwerken.

Onze wereld is constant in transitie en de mens in de organisatie is cultuur gebonden. Een vitale organisatie speelt daarop in door mee te bewegen. Blijft zich ontwikkelen binnen de eigen visie. Niet met horten een stoten maar door constant onderhoud te plegen. Sturen op resultaat is daarom een cruciaal strategisch/tactisch spel van verbinden en uitdagen: Creer de focus door heldere doelen.

Wij maken in verbetertrajecten de voortgang actueel zichtbaar. Zodat bijsturen en professionalisering eenvoudiger wordt. De brede ervaring met organisatieontwikkeling en verandermanagement hebben we vertaald in praktische stappen. Zodat u kunt zien hoe ver uw organisatie is!

We helpen uw MT bij het gezamenlijk ontwikkelen van jaarplannen. Zo maken wij samen met uw 'stakeholders' de analyse en vertalen die naar acties in alle afdelingen van uw organisatie. Deze unieke aanpak vergroot de interne kennis en verbindt vanaf de meet. Het is veel effectiever om een dilemma te delen en mensen daarbij te betrekken, dan een oplossing op te leggen. De gedachte is dat we talent uitdagen met ruimte voor autonomie. Zo creëren we draagvlak vanaf de start.

Leiderschap is dienend. " Een goede leider brengt anderen tot succes!" Maar heeft ook visie en discipline. Een geslaagde interventie leidt tot een sterkere organisatie met medewerkers die slagvaardiger en pro-actiever zijn. De oplossingen moeten reproduceerbaar zijn. Na onze ondersteuning kan men, met meer succes dan voorheen, zelfstandig tot nieuwe oplossingen komen.​

Management net ff anders: "I love it when a plan comes together!"

Interim management is voor ons altijd een tijdelijke inzet waar de organisatie beter van wordt. Duurzaamheid in de bedrijfsvoering en in de omgang met talent. Zorgvuldig en motiverend is de sleutel naar resultaat. Het is niet zo dat iemand een goede voetballer wordt omdat hij talent of aanleg heeft: Het is een kwestie van trainen en wedstrijden steeds weer. Zo ook is het met onze management methoden en aanpak: Jaren ervaring met complexe opdrachten verschillende bedrijfsculturen, internationaal maar altijd met energie en betrokkenheid.

Toepasbare kennis van organisatie-cultuur, sociale-constructen, mensen en communicatie op verschillende niveaus, commerciele driver en kennis van mens en techniek, organisatie en strategy gekoppeld aan onderhandelen en contract management.

Organisatie-inrichting, contractmanagement en assetmanagement zijn gebieden waarop wij de expertise bieden. Inzicht, invloed structuur en een scherpe analyse zijn de sleutel voor succes.

Het belangrijkste voor u is dat onze aanpak en analyse ook na ons vertrek reproduceerbaar is.


Grip op de cultuur: Je moet zijn, wie je wilt worden!
Ownership en borging: Betrokkenheid is verlangen.
Leiderschap: Voorbeeldrol, kredietwaardig, moed, strickt, royaal.
Authentiek: Oprecht zijn en waarachtig.
Verbonden: Saamhorig, wederkerigheid.
Competent : Respect voor vakmanschap.

Veranderen: In de zin van verbeteren, constant bewegen.

Aanjagen: Positief uitdagen, oog voor resultaat.

 

Float like a butterfly, sting like a bee. Muhammed Ali