Wil je meer jezelf zijn op je beste momenten?  Neem dan vandaag nog contact met ons op.

COACHING EN FEEDBACK VERSNELT DE ONTWIKKELING VAN TALENT

Talent is volop aanwezig. Herkent u het talent? Gunnen uw medewerkers elkaar het succes? Haal vanaf vandaag het beste uit uzelf en uw teams. Maak een keuze voor vitaliteit en fitheid: geef gezondheid en frisheid van geest hoge prioriteit. Er is geen motor die het trekt als de handrem aangetrokken blijft. Weg met de remmingen. Geef uw talent de vrijheid en neem vandaag nog contact met ons op.


Weet dat het werkt.

Wij garanderen u impactvol coachen en sparren. We kunnen u coachen, dat hoeft niet. We bieden veel ervaring en kennis in het bijzonder ook met het werken onder druk. De bijzondere management-inzichten en vakinhoudelijke kennis die we meebrengen draagt bij aan het succes van onze sparring. Onze benadering en vragen zijn scherp en het vraagt inzet van de gecoachte. Dit is niet voor iedereen weggelegd. 'No pain no gain!" Beetje reuring betekent wel dat u merkt dat u onderweg bent.

Van der Leest Consultants

COACHEN EN SPARREN

  • Overbezet: leer het werk binnen de 40 uur af te hebben ofwel op tijd naar huis niet met een koffer vol werk. Dat vraagt om het organiseren en delegeren van werk. Gun anderen ook een rol.
  • Invloed zonder mandaat: afspraak is afspraak, maar het lijkt wel of iedereen een eigen agenda heeft. We zijn toch één team? Wat kunt u zelf doen om meer invloed te krijgen, ook zonder mandaat.
  • Resultaten management: communiceren en sturen op resultaten, zodat het team betrokken is. Vooral van waarde voor project-managers in een matrix omgeving. Laat het gebeuren, krijg wat je nodig hebt. Investeer in uw persoonlijke invloed, uw management capaciteit!
  • Een carriëre keuze maken: wat kan ik verbeteren in mijn loopbaan? Wat zijn mijn kwaliteiten en kansen? We helpen u bij het zelfonderzoek, omgevingsinvloed, uw rol, kwaliteiten, speerpunten en focus. Fit zijn en fit blijven, betekent loyaal aan jezelf trainen en oefenen.
  • Teams samen laten werken: de samenwerking is niet een kwestie van een communicatie kunstje. Het vraagt om betrokkenheid, inzicht en bewustzijn. Aansluiten bij die ander op basis van respect en vertrouwen. Wat is die gezamenlijkheid, krijgt u het goed op gang?

----

We dagen uit en helpen uw grenzen te verleggen. Doelen stellen en bereiken. Het gaat om persoonlijke ontwikkeling. Onze ervaring is dat mensen gehinderd door soms persoonlijke overtuigingen hun eigen kansen ongewild beperken. Soms wordt dit bepaald door de omgang met anderen, dan weer door persoonlijke ervaringen. Om los te breken, te groeien en de persoonlijke ruimte te vergroten zijn wij de aangewezen deskundige en betrouwbare partner.


Efficiënter en prettiger omgaan met teamleden, klanten en leidinggevenden. We houden persoonlijke en team assessments. Doen cultuur assessments in organisaties en stellen management-blokkades of conflictstijlen vast. We bieden zo effectieve tooling waarmee we u praktisch en prettig ondersteunen. Dit levert snel waardevolle inzichten. We zijn o.a. MBTI© gecertificeerd. Het helpt uw eigen voorkeuren te begrijpen, maar ook uw onbewuste gedrag onder druk. Onze aanpak geeft u direct inzicht in het gedrag van de ander. Uw samenwerking met teamleden, klanten en/of leidingge-venden kan daardoor veel efficiënter en prettiger worden.

 

Innovatief zijn: creatief zijn, vrijdenken en weer terugkoppelen naar actie. We weten waarover we het hebben. Niet alleen op organisatorisch, institutioneel en technisch gebied. Maar ook als het gaat om teams en planning. We kunnen een aanvullend referentie-kader bieden en bestaande kaders doorbreken. Naast onze ruime ervaring in organisatieontwikkeling vanuit diverse leiderschapsrollen, bieden we graag meer. We helpen u om de creativiteit de vrije loop te laten en 'out of the box' te denken. Om de sleur los te laten en spelenderwijs nieuwe gebieden te ontdekken.

Sparren over uw dilemma's op het werk: We bieden een vertrouwelijke, veilige omgeving waarin u zich veilig kunt laten uitdagen. Waarin u uw persoonlijke effectiviteit kunt verbeteren. Waar u als manager kunt sparren over uw aanpak en dilemma's op veilige afstand, waarbij u zich boven de waan van de dag verheft. U kunt zo overzicht en overmacht creëren. Samen met uw coach uw omgeving analyseren, uw doelen en belemmeringen in kaart brengen, uw acties definiëren en testen. De aanpak moet resulteren in vitaliteit en fitheid. Kortom, effectief gedrag dat winstgevend is voor u en uw organisatie.

We analyseren de omgeving waarin u opereert: Uw persoonlijke voorkeuren doorleven, betekent dat u ook specifiek gedrag van anderen kunt begrijpen en interpreteren. We kijken samen naar uw remmende overtuigingen, en analyseren de omgeving waarin u opereert. We richten ons op de toekomst en het heden en bieden handvatten voor het vergroten van uw invloed.
De coach en uw doelen moeten matchen. Samen met onze partners kunnen we op uiteenlopende vragen inspelen. Van persoonlijke ontwikkeling en groei tot professionele coaching.

Het grootste plezier de mooiste resultaten: Of u nu een klankbord zoekt of een aanjager: uw coach analyseert samen met u, zoekt samen met u naar opties en houdt het gesprek scherp.

Vitaal betekent: fluitend naar je werk, weinig frustratie. Met zelfvertrouwen aan de slag en met het grootste plezier de mooiste resultaten boeken.


"Logica doet mensen denken, emoties doen mensen handelen"
Zig Ziglar

Coaching