Wil je meer jezelf zijn op je beste momenten?  Neem dan vandaag nog contact met ons op.

COACHING EN FEEDBACK voor de ondernemer

Als ondernemer weet je dat mensen van je afhankelijk zijn. Dezelfde mensen met wie je de dilemma's van vandaag moet oplossen, dezelfde mensen die op hun beurt niet altijd helemaal leveren wat je verwacht. Als manager en leidinggevende vraagt dit geduld, vasthoudendheid en alertheid om zaken snel en goed te regelen. "First Time Right"... Van financieel naar operationeel en terug moet er kritisch strategisch meegedacht worden. Dat is een vertaalslag die niet iedereen kan maken. Dat lukt niet alijd, omdat je team ook eigen belangen heeft of met gevoelige zakelijke informatie de verhoudingen niet herkend. Dat zijn momenten waarop een externe ervaren vertrouwenspersoon je praktisch kan ondersteunen.


Weet dat het werkt.

Ik garandeer u impactvol coachen en sparren. Brede internationale management en technische ervaring en kennis, in het bijzonder ook met het werken onder grote druk. Die bijzondere management-inzichten en vakinhoudelijke kennis draagt bij aan het succes van onze sparring. De vragen zijn scherp en het vraagt inzet van de gecoachte ondernemer. Dit is niet voor iedereen weggelegd. 'No pain no gain!" Beetje reuring betekent wel dat je merkt dat het werkt.

Van der Leest Consultants

COACHEN EN SPARREN

  • Overbezet: leer het werk binnen de 40 uur af te hebben ofwel op tijd naar huis niet met een koffer vol werk. Dat vraagt om het organiseren en delegeren van werk. Gun anderen ook een rol.
  • Invloed zonder mandaat: afspraak is afspraak, maar het lijkt wel of iedereen een eigen agenda heeft. We zijn toch één team? Wat kunt jij zelf doen om meer invloed te krijgen, ook zonder mandaat.
  • Resultaten management: communiceren en sturen op resultaten, zodat het team betrokken is. Vooral van waarde voor project-managers in een matrix omgeving. Laat het gebeuren, krijg wat je nodig hebt. Investeer in uw persoonlijke invloed, uw management capaciteit!
  • Individueeel uitdagen: wat kan ik verbeteren in mijn werk? Wat zijn mijn kwaliteiten en kansen? Waar hoor ik, wat is mijn rol? Hoe presteer ik? Fit zijn en fit blijven, betekent loyaal aan jezelf trainen en oefenen.
  • Teams samen laten werken: de samenwerking is niet een kwestie van een communicatie kunstje. Het vraagt om betrokkenheid, inzicht en bewustzijn. Aansluiten bij die ander op basis van respect en vertrouwen. Wat is die gezamenlijkheid: Krijg jij het goed op gang?

----

We dagen uit en helpen uw grenzen te verleggen. Doelen stellen en bereiken. Het gaat om persoonlijke ontwikkeling. Onze ervaring is dat mensen gehinderd door soms persoonlijke overtuigingen hun eigen kansen ongewild beperken. Soms wordt dit bepaald door de omgang met anderen, dan weer door persoonlijke ervaringen. Om los te breken, te groeien en de persoonlijke ruimte te vergroten zijn wij de aangewezen deskundige en betrouwbare partner.


Efficiënter en prettiger omgaan met teamleden, klanten en leidinggevenden. We houden persoonlijke en team assessments. Doen cultuur assessments in organisaties en stellen management-blokkades of conflictstijlen vast. We bieden zo effectieve tooling waarmee we u praktisch en prettig ondersteunen. Dit levert snel waardevolle inzichten. We zijn o.a. MBTI© gecertificeerd. Het helpt uw eigen voorkeuren te begrijpen, maar ook uw onbewuste gedrag onder druk. Onze aanpak geeft u direct inzicht in het gedrag van de ander. Uw samenwerking met teamleden, klanten en/of leidingge-venden kan daardoor veel efficiënter en prettiger worden.

 

Innovatief zijn: creatief zijn, vrijdenken en weer terugkoppelen naar actie. We weten waarover we het hebben. Niet alleen op organisatorisch, institutioneel en technisch gebied. Maar ook als het gaat om teams en planning. We kunnen een aanvullend referentie-kader bieden en bestaande kaders doorbreken. Naast onze ruime ervaring in organisatieontwikkeling vanuit diverse leiderschapsrollen, bieden we graag meer. We helpen u om de creativiteit de vrije loop te laten en 'out of the box' te denken. Om de sleur los te laten en spelenderwijs nieuwe gebieden te ontdekken.

Sparren over jouw dilemma's op het werk: We bieden een vertrouwelijke, veilige omgeving waarin jij zich veilig kunt laten uitdagen. Waarin jij jouw persoonlijke effectiviteit kunt verbeteren. Waar jij als manager kunt sparren over de aanpak en dilemma's op veilige afstand, waarbij jij zich boven de waan van de dag uitstijgt. Zo kan de persoonlijke effectiviteit toenemen. Samen de omgeving analyseren, doelen en belemmeringen in kaart brengen, acties definieren en testen. De aanpak moet resulteren in vitaliteit en fitheid. Kortom, effectief gedrag dat winstgevend is voor je persoonlijk en de organisatie.

We analyseren de omgeving waarin jij opereert:

Jouw persoonlijke voorkeuren doorleven, betekent dat u ook specifiek gedrag van anderen kunt begrijpen en interpreteren. We kijken samen naar uw remmende overtuigingen, en analyseren de omgeving waarin u opereert. We richten ons op de toekomst en het heden en bieden handvatten voor het vergroten van uw invloed.
De coach en uw doelen moeten matchen. Samen met onze partners kunnen we op uiteenlopende vragen inspelen. Van persoonlijke ontwikkeling en groei tot professionele coaching.

Het grootste plezier de mooiste resultaten: Of jij nu een klankbord zoekt of een aanjager: Scherpte en vitaliteit staan voorop.

 

Vitaal betekent: fluitend naar je werk, weinig frustratie. Met zelfvertrouwen aan de slag en met het grootste plezier de mooiste resultaten boeken.


 

Coaching