Doen we wel de juiste dingen in ons leven?  Of ...kan en moet het ook anders...

« Terug naar het Blog-overzicht

Nieuws: Namibische delegatie bezoekt Nederland

29 september 2013 - Henk van der Leest

Droog en Nat ontmoet elkaar: Delegatie uit Namibië op rondreis in de water Sector.

Komende tien dagen begeleiden wij een delegatie van Namibische top Ambtenaren in de Nederlandse Water Sector.
Met steun en medewerking van verschillende organisaties hebben we een uitdagend programma weten samen te stellen.

Persbericht

Droog en nat ontmoeten elkaar

 

Uitwisseling tussen Namibische en Nederlandse waterspecialisten

Zondagmiddag 29 september is onder aanvoering van adjuct directeur generaal dhr. Abraham Nehemia van Water, Milieu en Landbouw een delegatie van topambtenaren en sectorspecialisten uit Namibië geland op Schiphol. Doel van deze reis is een stroom van kennis en informatie te vergaren over de Nederlandse watersector. De waterspecialisten uit het droge Namibië ontmoeten dus hun collega’s uit het natte Nederland. Hoewel beide landen met totaal verschillende uitdagingen te maken hebben, zijn er ook heel veel raakvlakken. Denk aan hergebruik van afvalwater, drinkwaterzuivering, nieuwe technologische ontwikkelingen op het gebied van waterbehandeling, regeneratie, duurzaam watermanagement, irrigatie (‘more crop per drop’), ervaringen en discussies over fuserende waterschappen, grensoverschrijdend waterbeheer, bestuurlijke aspecten, kostenbeheersing, noem maar op. Dat alles maakt deze uitwisseling bijzonder interessant.  

Links dhr. Abraham Nehemia, adjunct-directeur Water en Milieu, Ministerie van Landbouw, Water en Bosbouw in Namibië.  

Deze groep waterspecialisten houdt zich – samen met hun partners EU, GIZ, BGR en DRFN - vooral bezig met de uitvoering van het NIWRM (Namibian Integrated Water Resources Management) project Cuvelai-Etosha Basin. Zij gaan de nieuwe waterwet in Namibië uitrollen. Cuvelai-Etosha Basin ligt in het dichtbevolkte noorden van Namibië tegen de grens van Angola. Namibië is het meest dorre Afrikaanse land ten zuiden van de Sahara. Het heeft een lage jaarlijkse neerslag, variërend van maximaal 650 mm in het noordoosten tot minder dan 50 mm langs de kust. Geschat wordt dat slechts 1 % overblijft voor de aanvulling van het grondwater. Het doel van het project is om het beheer van de Namibische waterbronnen integraal te verbeteren. Er is besloten een studiereis naar Nederland te maken, om te zien hoe wij het water hier de sector managen. De groep wil inzicht krijgen hoe Nederland de bestuurlijke, institutionele en technische aspecten op stroomgebiedsniveau oppakt. De water- en hoogheemraadschappen zijn hierbij uniek. Evenals de ontwikkelingen in afvalwaterzuivering, de ruimte voor de rivier en de Delta Werken. Vooral de Nederlandse ervaring met bestuurlijke aspecten en de kostenbeheersing zijn belangrijke aandachtspunten.  

Stevig programma
De Namibische delegatie van Water, Milieu en Landbouw heeft 10 dagen uitgetrokken voor de studiereis. Deze wordt begeleid door Van der Leest Consult in samenwerking met For Elements. Henk van der Leest heeft zelf 8 jaar in Namibië gewerkt en kan een goede brug slaan tussen de institutionele ontwikkelingen in Namibië en Nederland. Verder wordt het project ondersteund door Bart van Eck van For Elements, iemand met uitzonderlijke kennis van de Nederlandse watersector. 

Waterbeheer in theorie en praktijk
Er is door de heren in samenwerking met de verschillende Nederlandse organisaties zoals Rijkswaterstaat, Waterschappen, TU Delft, maar ook Gemeentes Ten Boer en verschillende persoonlijke bijdragen een stevig programma opgetuigd. Tijdens deze ‘water-tiendaagse’ wordt ingegaan op allerlei praktische en theoretische aspecten van integraal waterbeheer. Zo staat er onder meer een bezoek aan het waterschap Delfland op het programma en een korte rondleiding door dit gebied met waterschapspecialisten. Daarna volgt een bezoek aan een waterzuiveringsinstallatie, een presentatie over hergebruik van afvalwater en duurzaam watermanagement in Delfland en bij Noorderzijlvest in Groningen, waar binnenkort een nieuwe installatie wordt geopend. Rijkswaterstaat in Arnhem geeft een presentatie over het reduceren van kosten bij onderhoud aan rivierbeddingen, over vloedbeveiligingen van de Delta Werken en over samenwerking in de Rijndelta met Duitsland, Frankrijk en Zwitserland. De waterschappen Velt en Vecht gaan in op grensoverschrijdend waterbeheer en het bestuur, waterbehandeling, waterrecreatie, landbouw, waterbeheer en de belangen van bewoners.
Met het waterschap Noorderzijlvest en de Gemeente Ten Boer worden de bestuurlijke ervaringen nog eens uitgediept. Bij het Water Kwaliteits Laboratorium in Leeuwarden (Wetsus) wordt uitvoerig ingegaan op de technologische ontwikkelingen van waterbehandeling, regeneratie en drinkwatervoorziening. Verder staan een tour door de Rotterdamse haven en een bezoek aan de stormvloedkering op het programma.  

Ideeën uitwisselen tijdens workshop
‘Last but not least’ is er een workshop om ideeën uit te wisselen. Bart van Eck: “De Namibiërs kunnen dan vertellen wat ze het meeste aanspreekt in ons waterbeheer en brainstormen wat het voor ze kan betekenen. Zo ontstaat een mooi stukje intervisie.”  

Vertrouwensband
Sinds de afschaffing van de apartheid in Afrika in 1992 hebben de Nederlanders de Namibiërs ondersteund met hun drinkwatervoorziening op het platteland. “Sindsdien is er vertrouwen ontstaan binnen de samenwerking. Dat is een belangrijke reden dat de Namibiërs ons land aandoen”, aldus Henk van der leest. “Daarnaast zoeken ze voor zichzelf een referentiekader voor hun institutionele en technologische ontwikkeling”, vult Bart van Eck aan.  

Volwaardige partners
Henk van der Leest: “De Namibiërs komen hier als volwaardige partners. Het zijn zelfstandige en onafhankelijke denkers, die willen leren van ervaringen elders. Nederland is niet het enige land waaraan ze een bezoek brengen.” Een veelgemaakte fout is volgens Van der Leest, dat Nederlanders een presentatie willen geven over hoe zij andere ontwikkelingslanden helpen op watergebied. Henk van der Leest: “Hoe goed bedoeld ook, het sluit niet aan. De Namibiërs kunnen zelf wel bij hun buren kijken. Bovendien spreekt ze dat meestal niet zo aan. Ze willen zien hoe wij het doen. Ze willen leren van onze ervaringen en discussies over fuserende waterschappen binnen provincies. Dat is voor de opbouw van hun eigen waterhuishouding veel interessanter. Het zijn vrije denkers. Ze staan ook kritisch tegenover de kwaliteit van het ‘ontwikkelingswerk’ en dat is naar mijn mening hun kracht.”