Doen we wel de juiste dingen in ons leven?  Of ...kan en moet het ook anders...

Veranderende wereld

16 januari 2011 - Henk van der Leest

Als de buitenwereld verandert, is het onvermijdelijk dat we ook binnen de bakens moeten verzetten, organisaties passen zich aan, de rollen verschuiven en de taakstelling verandert. Kostenbesparing en marktontwikkelingen hebben ertoe geleid dat er nieuwe vaardigheden nodig zijn in de organisaties. Om hieraan een bijdrage te kunnen leveren hebben we drie uiterst waardevolle en unieke trainingen in ons programma van 2011 opgenomen. Dit programma richt zich op lean™ en efficient werken, praktisch en resultaatgericht. Er zijn drie gebieden waaraan we aandacht besteden:

Lees verder »

« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | »