Doen we wel de juiste dingen in ons leven?  Of ...kan en moet het ook anders...

Planmatig en waarderend samen plannen

11 februari 2013 - Henk van der Leest

Resultaten plannen en halen met een verbindende management cyclus: Ik weet eigenlijk niet of ik dit wel moet schrijven..? Het lijkt me nogal voor de hand liggend! Toch zie ik organisaties waar de gewenste resultaten, mensen, planning, acties en beslissingen niet soepel verbonden zijn. Het loopt wel, maar het is niet bijzonder, en het kost op knooppunten teveel energie. Het is niet een gezamenlijk plan. Een gezamenlijk plan voelt bijzonder, het enthousiasmeert. We zoeken de weg naar minimale inspanning, maximaal resultaat en plezier onderweg, risico’s prettig onder controle.

Sturen op resultaten kan alleen als deze geëxpliciteerd zijn, als iedereen ze kent. Als de medewerkers weten waarom. (Lees ook ook Robert B.Cialdine ‘Invloed”). De management cycle is, goed toegepast, een verbindend instrument . In 1989 werd ik daarmee voor het eerst geconfronteerd bij de projecten die we uitvoerden voor, toen, IWACO bv. Meerdere malen mocht ik dit simpele model met succes toepassen in internationale projecten/organisaties en in Nederland. Belangrijk uitgangspunt is het hogere doel, de stip op de horizon. (zie vorige blog)

Lees verder »

Manage de omgeving en krijg de resultaten

26 juli 2012 - Henk van der Leest

Doet iedereen lekker mee?

Nog meer sprekende voorbeelden en aanleidingen tot spanning en ruzie vindt u in de blog van Intermediaire, lastige zaken en penibele situaties, voor managers en projectmanagers steeds een uitdaging, vergelijkbaar kan dat gelden voorcontractmanagement. Hoe gaan we met elkaar om, de praktische kant van volwassen communicatie en plezier in het werk

Zijn er in uw team mensen die onder de maat presteren, mensen die niet uitgenodigd worden voor het terrassen na vijf uur. Zij die buiten de boot vallen, die in de groep geen aansluiting hebben. Of, zij die worden geweerd, die u soms in uw rol als manager of collega toch te hard aanpakt. Mensen waarmee u eigenlijk niet goed weet om te gaan. Waarbij u zichzelf dikwijls betrapt op harder duwen als enige manier om iets gedaan te krijgen. Denkt u misschien, zoals zo vele anderen, dat straffen beter werkt dan belonen. Het is sneller, rap korte termijn effect, het komt natuurlijker en u doet het vooral bij mensen die u eigenlijk niet zo goed liggen, bijvoorbeeld de ‘sukkels’. Wist u dat?

Lees verder »

Contractbeheer een paar leuke praktische voorbeelden illustreren een nieuwe uitdaging

23 juni 2012 - Henk van der Leest

Wat zijn de kosten van zwak contractbeheer op onderhoudscontracten?

Out-sourcing is populair, het lijkt ook zo voordelig. Wat is de praktische situatie. Ik bedoel ‘hands-on’. De handjes en het gereedschap en de kosten. Ik wil niemand in een kwaad daglicht zetten of kwade opzet toedichten, maar in het contractbeheer op onderhoudscontracten kan echt veel geld worden bespaard. Enkele praktische voorbeelden van ervaringen die ik heb opgetekend uit mijn praktijk illustreren dit. En denk niet dat is eenmalig! Het zijn actuele voorbeelden die illustreren hoe out-sourcing toch kan leiden tot hogere kosten op onderhoud dan noodzakelijk is.

Lees verder »

« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | »