Inzicht vergroten  door zelf evaluatie

Drie manieren om uw eigen gedrag en omgeving te monitoren en impactvol te beInvloeden

MBTI® voorkeursgedrag.

Ambitieuze professionals

De Myers-Briggs type indicator laat zien hoe je jezelf en anderen effectief kunt helpen om beter te presteren. Het geeft iedere professional de benodigde basis inzichten.
 

Onze persoonlijke voorkeuren bepalen niet alleen hoe we waarnemen en hoe we beslissen. Maar ook hoe we plannen en onszelf opladen. Ons eigen gedrag bepaalt ook hoe succesvol we zijn.

 

Bijvoorbeeld: anderen reageren verrast op uw voorstellen en besluiten. Sterker nog: ze roepen weerstand op. Uw aanpak leidt tot ongewenste opstandigheid. Of: u ervaart de ander als passief, omdat u wellicht steeds vanuit één manier 'uw' uitdagingen oplost en de anderen niet verbindt. Of: u kunt mensen in uw team niet tot actie aanzetten en u moet overal zelf achteraan.

 
Toepassing van MBTI o.a.:
 • Leiderschapsontwikkeling
 • ​Omgaan met conflicten
 • Team ontwikkeling
 • Versterken communicatie
 • Organisatie-ontwikkeling
 • Loopbaan advies
 • Diversiteit - multicultureel

 

Bel nog vandaag voor een afspraak, of voor een proef assessment!

 

Management en Cultuur

Teams & Organisaties

Organisatiecultuur is een functioneel gegeven. Het is een reflectie van wat succesvol is: van wat werkt! Bent u zich bewust van uw invloed op deze cultuur?


De onderstroom in uw organisatiekan groei en ontwikkeling sterk belemmeren. Groeps-cultuur is doorslaggevend voor de bedrijfs-resultaten. Dit bepaalt, wellicht ongewenst, wie uw klanten zijn.

 

We bieden een online assessment, die kijkt naar de leiderschapsstijlen en naar de heersende cultuur. Daarnaast analyseren we deze cultuur samen met het MT, en/of de teams. We gaan na wat de beleden en wat de werkelijke onderliggende waarden zijn. En we zoeken uit wat de invloed van deze cultuur is op uw productiviteit.

 

 

Toepassingen cultuur analyse:

 • Organisatie verbeteringen doorvoeren
 • Transitie managen, adaptatie
 • Productie verhogen
 • Klantbeleving sturen
 • Onrust en ruis wegnemen
 • Trainings-impact meten
 • Omgevingsbewust positioneren

 

Dit is vooral van waarde als u strategische ontwikkelingen wilt realiseren. Dat kan en ik kan u daar persoonlijk bij helpen!

Blokkadetest

Managers en Leiders

De blokkadetest spoort uw persoonlijke blokkades in uw managementstijl op. Het verscherp uw invloed en grip op uw team of project. U vindt zo snel de verbeterpunten.


Het is een confronterende test, sterk door zijn eenvoud. Het geeft direct houvast voor verbetering. U kunt hiermee ook zelfstandig aan de slag gaan met een persoonlijk werkplan.

 


U dient zich afvragen: wat voor zin heeft het om in de auto extra gas te geven als u de handrem aangetrokken houdt. Dus zeggen wij: "Weg met die blokkades!"

Hoe ambitieus bent u? Wanneer zou u de blokkade test doen als manager of projectleider?

 

Toepassen bijv. als u:

 • denkt dat u meer kunt
 • productiever en efficiënter wilt zijn
 • wilt testen waar u staat
 • druk ervaart en veel overwerkt
 • veel werk zelf doet
 • uw planning lastig haalt
 • voelt dat men kritisch naar uw werk kijkt

 

Herken je daarin iets, neem dan deel aan deze gratis test.

Dit instrument is zeer betrouwbaar om te gebruiken voordat u bij ons coachingstraject ingaat of bij teambuilding. Het is ideaal voor leiderschapsontwikkeling, of om uw persoonlijke effectiviteit en de samenwerking binnen teams te verbeteren.

 

MBTI® toelichting: De MBTI is gebaseerd op het werk van C. G Jung. Het instrument is tientallen jaren wetenschappelijk getoetst en heeft bewezen praktisch nauwkeurig en betrouwbaar te zijn. Het is in dertig talen vertaald en wordt ook internationaal het meest toegepast. Het is een krachtig en gebruiksvriendelijk instrument voor persoonlijke ontwikkeling. Het biedt zelfinzicht en maakt de dingen die u in relatie tot anderen ervaart begrijpelijk. Het biedt zo praktische handvatten die u direct kunt toepassen. Het is niet voor niets het meest gebruikte instrument in ontwikkelingstrajecten. Wat wij zo waarderen aan het instrument is dat het inzicht geeft. Het vergroot de kijkhoek. U gaat meer zien.

 

Uw sterke kanten en zwakke plekken, de blinde vlekken, worden op positieve wijze door u herkend. Hoe neemt u besluiten? Hoe neemt u waar? Wat is uw communicatiestijl? Hoe gaat u om met stress? Hoe reageert u onder druk? Wat zijn de valkuilen? U leert en begrijpt wat de gedragsvarianten zijn en hoe deze tot stand komen. Daardoor krijgt u naast zelfinzicht meteen ook meer begrip voor uw omgeving. U kunt uw samenwerking in uw dagelijkse werk veel beter afstemmen. Optimaal rekening houdend met de verschillende persoonlijke voorkeuren in het team. 'What make people tick?' De impact van het team kan met enkele kleine stappen sterk toenemen. Een oplossing voor een complex probleem hoeft zelf niet altijd complex te zijn!

 

Er is geen goed of fout: "Nu snap ik waarom ik altijd zo reageer!" het herkennen van de eigen bijdrage aan een probleem. Dat is vaak het begin van een sprong voorwaarts. Wat eerst remmend werkte laat u ver achter u. Het gesprek, het samen verkennen staat bij ons voorop. Hier doorleeft u zelf uw nieuwe inzichten en maakt deze direct toepasbaar. Dit is een 'eye opener'. Opeens krijgt u het inzicht en begrijpt u waarom u in bepaalde situaties bij die ene collega steeds stress oproept. Nu herkent u hoe u in dezelfde situatie rust en voortgang kunt losweken, en hem beter kunt laten functioneren in plaats van afremmen.

 

Dit instrument is zeer betrouwbaar om te gebruiken aan het begin van het coachingstraject of bij teambuilding. Het is ideaal voor leiderschapsontwikkeling, of om uw persoonlijke effectiviteit of de samenwerking binnen teams te verbeteren. U onderzoekt zelf uw eigen voorkeuren, en ontdekt dan al snel nieuwe inzichten waar u wellicht al jaren aan voorbij bent gegaan.

 

Veel van ons gedrag wordt ingegeven door dieper onderliggende overtuigingen. Prof. Dr. Maureen Sie stelt dat onderbuikgevoelens een belangrijke rol spelen in de structurering van ons gedrag. Het beïnvloeden van ons gedrag betekent dan ook dat we onze persoonlijke vooroordelen eerst zullen aanpassen, en daarmee gedrag en zo ook ons morele oordeelsvermogen beïnvloedden. Als u dit eens lekker wilt uitdiepen, verwijzen we graag naar het boek De menselijke beslisser van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (pdf).